Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

denso bezpodpisu

csr

Denso Thermal Systems Polska aktywnie udziela się w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Aktywność ta ma wielowymiarowy charakter i przejawia się nie tylko poprzez dbałość o środowisko naturalne, ale także troskę o najbliższe otoczenie firmy, dbałość o pracowników i warunki pracy. Denso aktywnie wdraża zasady społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.

 

Adres

Denso Thermal Systems Polska Sp z o.o.
ul. Turyńska 100
43-100 Tychy
Poland

 

Telefon, faks & E-mail

Telefon: +48 (32) 217-96-11

Faks: +48 (32) 217-96-10

E-mail: sekretariat.tychy@denso-ts.it

NIP / KRS

NIP: 644-30-12-212
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Nr KRS: 0000068446
Kapitał zakładowy: 28.500.000 zł