Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny
Jacek Gwóźdź

Dyrektor Zakładu
Józef Kaszyca

Dział Personalny
Grzegorz Piętka

Dział Administracji I Finansów
Piotr Stateczny

Dział Zakupów
Marcin Cieślak

Dział Analizy Pracy
Maciej Kubas

Dział Produkcji
Józef Piekarski

Dział IT
Piotr Zakuła

Dział Technologii I Utrzymania Ruchu
Tomasz Chylaszek

Dział Logistyki
Adam Zaborski

Dział Jakości
Marek Kałuża

Dział Handlowy
Longin Dryps

 

Adres

Denso Thermal Systems Polska Sp z o.o.
ul. Turyńska 100
43-100 Tychy
Poland

 

Telefon, faks & E-mail

Telefon: +48 (32) 217-96-11

Faks: +48 (32) 217-96-10

E-mail: sekretariat.tychy@denso-ts.it

NIP / KRS

NIP: 644-30-12-212
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Nr KRS: 0000068446
Kapitał zakładowy: 28.500.000 zł